1. Commissie Beheer (praktische zaken & huisregels)

Deze commissie houdt zich ook bezig met leefbaarheid, overlast en (brand)veiligheid.

Voorgestelde leden:

–  Peter Hoogewerf 
–  Jolanda Lanslots 
–  Marjanne van Helvert 
–  Eva Klee 
–  Vanuit SKN: Arne de Wit 

 

Vergaderlocatie: n.t.b.
Eerste vergadering: de werkorganisatie faciliteert de eerste vergadering

2. Commissie Culturele Visie & Identiteit Voorgestelde leden:

–  Casper Oorthuys 
–  Sarah Payton 
–  Jolanda Lanslots 
–  Eva Klee 
–  Reinout Ezinga 
–  Vanuit SKN: Rob Post 

 
Vergaderlocatie: n.t.b.
Eerste vergadering: de werkorganisatie faciliteert de eerste vergadering 

3. Commissie Financiën Voorgestelde leden:

–  Sarah Payton 
–  Jolanda Lanslots 
–  Jasper Goossen 
–  Vanuit SKN: Rob Post 

 
Vergaderlocatie: n.t.b.
Eerste vergadering: de werkorganisatie faciliteert de eerste vergadering 

4. (Tijdelijke) commissie Energie & Duurzaamheid

Deze commissie buigt zich ook over de WKO.
Voorgestelde leden:
–  Thierry van Raaij 
–  Reinout Ezinga 
–  Jasper Goossen
–  Vanuit SKN: Arne de Wit 
–  Expertlid: adviseur van Klomp installatietechniek 
Vergaderlocatie: n.t.b.
Eerste vergadering: de werkorganisatie faciliteert de eerste vergadering 

5. (Tijdelijke) sollicitatiecommissie Secretaris

Deze commissie is al eerder ingesteld door de Loodsraad.
Leden:
–  Reinout Ezinga 
–  Sarah Payton 
–  Rob Post (voorzitter Loodsraad) 
–  Adviseur: Patricia Wouda (secretaris a.i.) 

Vergaderlocatie: Kantoor SKN Eerste vergadering: n.v.t.

6. Ballotagecommissie 


Voorgesteld wordt om één of meerdere leden van de Loodsraad zitting te laten nemen in de reeds bestaande ballotagecommissie. Met de huidige leden van de ballotagecommissie zal worden besproken dat de adviezen van de ballotagecommissie voortaan aan de Loodsraad worden uitgebracht. Dat betekent dat de ballotagecommissie een plek krijgt in de commissiestructuur van de Loodsraad. De huidige leden van de ballotagecommissie kunnen lid blijven van deze commissie. 


Voorgestelde leden: 
-
– Vanuit SKN: Mariska Middendorff